icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Hoeven

De Bovendonken

Op een prachtige locatie aan de rand van Hoeven realiseert Van Agtmaal “De Bovendonken”. Het plan telt 36 grondgebonden woningen, bestaande uit twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen, rijwoningen en levensloopbestendige woningen.

Locatie

Het plangebied van de Bovendonken ligt aan de westzijde van het dorp Hoeven. Het gebied wordt omsloten door verschillende voorzieningen en heeft een directe ontsluiting naar het centrum en diverse uitvalswegen. Aan de westzijde bevinden zich de sportterreinen van de korfbal, voetbal en tennis. Het centrum van Hoeven ligt op tien minuutjes loopafstand. De ontwikkeling van de De Bovendonken gaat uit van vier bouweilanden waarvan drie met grondgebonden woningen. De eilanden betreffen geclusterde bouwvelden met woningbouw omringd door groene zones.

Wonen in een groene omgeving aan de rand van het dorp? Dat is De Bovendonken!

Architectuur

De architectuur is gebaseerd op de karakteristiek van de individuele woning en sluit aan bij het beeldkwaliteitsplan wat de gemeente Halderberge voor de locatie heeft laten schrijven. Door de stedenbouwkundige opzet van bouweilanden ontstaat een kleinschalige sfeer van wonen in een groene omgeving. Verschillende typologieën worden per eiland gecombineerd wat per cluster een gevarieerd beeld oplevert. De essentie van het plan zit in de afleesbaarheid van de eigen woning zoals van oudsher kenmerkend voor West-Brabantse dorpen. Alle woningen zijn voorzien van kappen met een herkenbare contour.

Het materialenpalet vormt het cement in de samenhang tussen de verschillende woning typologieën en -vormen. Zoals vroeger streekgebonden grondstoffen de kenmerken van de lokale architectuur bepaalden. Verschillende tinten metselwerk in warme aardse kleuren, verschillend maar toch ook niet. Houten gevelbekledingen in verschillende toepassingen. Warme, aardse of natuurlijke tinten in ambachtelijke materialen zoals gebakken steen, keramische pannen en houten gevelbekleding. Materialen die mooi combineren met een groene, landelijke omgeving. De rijwoningen krijgen aan straatzijde een zogenaamde Franse kap met vertikale pannen. De tuinen welke liggen aan openbaar gebied worden omzoomd met groen blijvende hagen wat mooi contrasteert met het kalme materialen palet.

Duurzaamheid

Uiteraard worden de woningen gebouwd volgens de laatste standaarden op het gebied van energetische regelgeving. Zo zullen de woningen worden uitgevoerd volgens de BENG indicatoren, wat staat voor “Bijna Energie Neutrale Gebouwen”. Uiteraard wordt de nieuwbouw gasloos gerealiseerd.

Duurzaamheid zit niet alleen in energiegebruik. Ook het materiaalgebruik speelt hierin een belangrijke rol. Zo zullen er zoveel mogelijk natuurlijke materialen worden toegepast, bijvoorbeeld keramische dakpannen, gebakken gevelsteen en houten kozijnen. Hout wordt enkel toegepast met FSC / PEFC keurmerk uit duurzaam beheerde bossen. Hemelwater gaat natuurlijk afstromen naar wadi’s in de openbare ruimte, dus zonder hemelwaterriool.

Natuurinclusief bouwen

De gemeente Halderberge heeft voor deze woonwijk een visie gevormd waarbij er veel ruimte voor de natuur aanwezig is. Een van de vereisten is dan ook dat er natuurinclusief gebouwd wordt. Natuurinclusief wil (onder andere) zeggen dat er in de woonhuizen ook voorzieningen getroffen worden voor flora en fauna, zoals nestkasten en dergelijke. Daarnaast treft de gemeente zelf ook passende maatregelen in de openbare ruimte om in de verdere ecologische voorwaarden voor deze soorten te voorzien. Deze ruimte is ook bestemd voor de grotere duurzaamheidsopgaven zoals het tegengaan van hittestress maar zeker ook het opvangen van regenwater.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in één van de woningen? Schrijf u dan nu in!

Inschrijven