icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 20 februari 2020

Woningbouw in Moleneind West

Versnellingsopgave geeft ruimte in Moleneind. Betaalbaar en sneller bouwen van 6.000 woningen in 4 jaar tijd. Dat is de ambitie van het college van Breda. Om te komen tot meer woningbouw heeft de gemeente Breda in haar versnellingsagenda gebieden geselecteerd welke mogelijk in aanmerking komen om de versnellingsopgave te realiseren. Eén van die gebieden is gelegen in de wijk Moleneind West.

Intentieovereenkomst

Samen met de gemeente Breda hebben de marktpartijen Ontwikkelingscombinatie Van Agtmaal – Maas Jacobs BV, Horsthuis Bouwmanagement en Antea - Croonenburo5 de afgelopen maanden intensief  overleg gevoerd en onderzoek gedaan naar dit gebied. Daaruit blijkt dat er kansen zijn voor de ontwikkeling van een woongebied op deze plaats in de stad. Het gebied is globaal gelegen tussen de Tilburgseweg, Nieuwe Kadijk, spoorlijn Breda-Tilburg en Wieringenstraat en kenmerkt zich nu door een mix van wonen, braakliggend terrein en bedrijven. In de gebiedsontwikkeling wordt een fasering voorzien waarbij gestart wordt aan de oostzijde van de Moleneindstraat. In dit deel gaan de gemeente en de Ontwikkelingscombinatie Van Agtmaal – Maas Jacobs aan de slag. Vandaag hebben zij een intentieovereenkomst met de gemeente ondertekend voor het vervolgtraject.

Wethouder Paul de Beer: “De versnellingsopgave laat zien dat er mogelijkheden zijn om binnen delen van Moleneind versneld tot woningbouw te komen. Dit past in onze ambitie om in de gemeente 6000 nieuwe woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen. Een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling is al genomen:  de initiatiefnemers hebben samen met de gemeente in januari een eerste avond in de omgeving gehouden om hen kennis te laten maken met de plannen en input op te halen voor de ontwikkeling. Op die manier kan er een gedragen plan komen dat past in de omgeving”.

Moleneind West

Door het gebied in te vullen met een goede mix aan woningen in de diverse prijscategorieën en met veel groen kan tegemoet gekomen worden aan de grote vraag naar meer woningen voor uiteenlopende doelgroepen in aantrekkelijke woonbuurten in Breda. Moleneind West biedt alle kansen om zo’n aantrekkelijke woonomgeving te worden. Zo kan er naast koopwoningen in diverse prijsklassen onder meer voldoende ruimte geboden worden voor de categorie middeldure huur en/of koop en zal er ruimte gemaakt gaan worden voor een CPO.

Participatie

De haalbaarheid van de plannen wordt momenteel in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt. In ieder geval is aandacht voor een goede inpassing en gevoel voor kwaliteit van wonen in de bestaande groene omgeving, met aandacht voor de omgevingsfactoren zoals de spoorlijn en nog aanwezige bedrijven. De marktpartijen nemen het voortouw om de belanghebbenden, zoals omwonenden, ondernemers en organisaties zo vroeg en intensief mogelijk te betrekken bij de uitwerking. Hiertoe is het participatietraject opgestart met een eerste, zeer druk bezochte, bijeenkomst op 8 januari jl. De hier opgehaalde input wordt meegenomen in het project. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website www.moleneind-breda.nl