icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 15 maart 2019

Subsidie voor restauratie van de kapel Saint Louis in Oudenbosch

Voor de restauratie van de kapel Saint Louis in Oudenbosch, geeft de provincie een subsidie van € 2,28 miljoen. Dat is de helft van een bedrag dat al eerder gereserveerd was voor de restauratie en herbestemming van een cluster van erfgoed in het hart van Oudenbosch.

Verschillende partijen sloegen in 2017 de handen ineen voor behoud en renovatie van het religieuze hart van Oudenbosch. De provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge, Woonkwartier en VolkerWessels onderneming aannemersbedrijf Van Agtmaal maakten samen een plan voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch.

Gekoppelde subsidie

De provincie stelde 2 jaar geleden € 4,5 miljoen beschikbaar voor de restauratie en aanpassingen van de Rijksmonumenten Kapel van Saint Louis, de Mariabouw en Markt 68. De eerste 2 genoemde monumenten vormen na de herbestemming het Cultureel en Educatief Centrum Oudenbosch. De subsidie van de provincie is gekoppeld aan de integrale ontwikkeling van het Religieus Erfgoed in het centrum. De uitwerking van de plannen voor het Cultureel en Educatief Centrum vroeg echter meer tijd dan voorzien. In de tussentijd werd de bouwkundige staat kapel zo slecht dat er nu snel actie moet worden ondernomen. Daarom is de subsidie nu gesplitst: het deel voor de restauratie van de Kapel wordt nu verstrekt, de subsidieaanvraag voor de restauratie en aanpassingen van het Cultureel en Educatief Centrum volgt zo spoedig mogelijk.

Start renovatie

De noodzakelijke renovatie van de kapel van Saint Louis start eind maart met het plaatsen van de steigers rondom het dak van de kapel. De Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk, een zusterbedrijf van Aannemersbedrijf Van Agtmaal, gaat de renovatiewerkzaamheden uitvoeren. Het doel is om de renovatie van de kapel in het voorjaar van 2020 af te ronden. Het streven is dat de Mattheüs Passion van 2020 weer kan plaatsvinden op deze historische locatie. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid & Cultuur): “Als provincie vinden we erfgoed heel belangrijk voor onze toekomst. We werken daarom samen met partners aan behoud en herbestemming, aan de hand van vier verhaallijnen: Bestuurlijk, Innovatief, Bevochten en Religieus Brabant. Het unieke ensemble in het hart van Oudenbosch neemt een bijzondere plaats in binnen Religieus Brabant. Door nu even snel te schakelen kunnen we de kapel behoeden voor verder verval. Hopelijk geeft dat ook een stimulans om de rest van de plannen snel te kunnen realiseren."

Fikse duw

Jan Mollen, wethouder gemeente Halderberge: “Wij zijn ontzettend blij dat de provincie dit bedrag aan subsidie geeft voor de renovatie van de kapel. Het geeft ons als gemeente een fikse duw in de rug om de plannen voor het cultuurcluster snel verder vorm te gaan geven, samen met de culturele verenigingen in Oudenbosch. “

Totaalplan

De renovatie is onlosmakelijk onderdeel van een totaalplan. De andere deelprojecten - het pensionaat Sint Anna, de Mariaschool, muziekschool en Markt 68 - krijgen een woonbestemming. Woonkwartier realiseert in totaal 29 appartementen en 17 grondgebonden woningen (sociale huur) en Van Agtmaal 24 appartementen en 7 woningen (koop). De 3 geplande appartementen van aannemersbedrijf Van Agtmaal in het pand Latijns College aan Markt 68 zijn verkocht en de vergunning is aangevraagd. Voor de kapel Sint Anna is nog geen definitieve bestemming. Woonkwartier inventariseert de mogelijkheden om meerdere dienstverleners onder één dak te huisvesten.