icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 23 januari 2020

Dorps wonen in Beeks Buiten

Versnellen in Prinsenbeek West. Betaalbaar en sneller bouwen van 6.000 woningen in 4 jaar tijd. Dat is de ambitie het college van Breda. Om te komen tot meer woningbouw heeft de gemeente Breda in haar versnellingsagenda gebieden geselecteerd welke mogelijk in aanmerking komen om de versnellingsopgave te realiseren. Eén van die gebieden is gelegen aan de westzijde van Prinsenbeek.

Intentieovereenkomst

5 marktpartijen, te weten de combinatie Aannemersbedrijf Van Agtmaal / Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, HIG Vastgoedontwikkeling, Vink Ontwikkeling en de combinatie Van Ginneken Vastgoed / Horsthuis Bouwmanagement hebben intensief overleg gevoerd en onderzoek gedaan naar dit gebied. Daaruit blijkt dat er kansen zijn voor de ontwikkeling van een woongebied met als werktitel ‘Beeks Buiten’. Woningbouwontwikkeling op deze plek kan een meerwaarde zijn voor zowel stad als dorp. Vandaag hebben zij een intentieovereenkomst met de gemeente ondertekend voor het vervolgtraject.

Wethouder Paul de Beer: “Op termijn is het voorstelbaar om hier woningbouw te ontwikkelen. Mooi dat deze marktpartijen nu de kans nemen om dit te verzilveren. Dit past in onze ambitie om 6000 nieuwe woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen. Belangrijke stap in de ontwikkeling is dat de initiatiefnemers nu eerst, in de geest van de Omgevingswet, de participatie met de omgeving en de betrokkenen in Prinsenbeek vorm gaan geven. Op die manier kan er een gedragen plan komen dat past bij de wensen en behoeften van het dorp”.

Beeks Buiten

Door het gebied in te vullen met een goede mix aan woningen in de diverse prijscategorieën en met veel groen kan tegemoet gekomen worden aan de grote vraag naar meer woningen voor uiteenlopende doelgroepen in aantrekkelijke woonbuurten in Breda. Beeks Buiten biedt alle kansen om zo’n aantrekkelijke woonomgeving te worden. Zo kan onder meer ruimte geboden worden aan starters op de woningmarkt. In Beeks Buiten gaan het bestaande dorp en het aangrenzende buitengebied vloeiend in elkaar over en wordt groen gecombineerd met een aangenaam woon- en leefklimaat.

Participatie

De haalbaarheid van de plannen wordt momenteel in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt. In ieder geval is aandacht voor een goede inpassing en gevoel voor kwaliteit van wonen en de relatie met het dorp, waarbij de leefbaarheid in de kern wordt versterkt. De marktpartijen nemen het voortouw om de belanghebbenden, zoals inwoners, omwonenden, ondernemers en organisaties zo vroeg en intensief mogelijk te betrekken bij de uitwerking. Hiertoe wordt op korte termijn een omgevingsdialoog opgestart. Beeks Buiten wordt vervolgens verrijkt en verder vormgegeven met de opbrengsten uit het participatieproces. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website www.beeksbuiten.nl.