icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 28 april 2020

Digitaal in gesprek met mensen over meerwaarde mogelijke nieuwe woonbuurt ‘Beeks Buiten’ in Prinsenbeek

Bekenaren, bedrijven, verenigingen, organisaties en ook de toekomstige bewoners zo vroeg mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van een mogelijke nieuwe woonbuurt. Met die gedachte roepen de initiatiefnemers van ‘Beeks Buiten’ Prinsenbeek op om mee te denken over de meerwaarde van de ontwikkeling voor het dorp. Vanaf 17 april 2020 tot en met 13 mei 2020 kunnen mensen een digitale peiling invullen op de website PlanBreda.nl. De peiling is onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek dat een combinatie van marktpartijen uitvoert. Na 1 juli 2020 besluit de gemeente Breda of de plannen tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

De initiatiefnemers zien een woonbuurt voor zich die van toegevoegde waarde is voor Prinsenbeek. Het idee is dat er in de nieuwe woonbuurt verschillende typen woningen komen, bedoeld voor verschillende bewoners: huur- en koopwoningen, kleinere appartementen maar ook bouwkavels. Om juist starters en senioren de mogelijkheid te bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen, is er voor hen speciale aandacht. Ook is het de bedoeling dat de nieuwe woonbuurt aansluit bij het dorpse karakter van Prinsenbeek. Denk aan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, groene straten en een open blik naar het landschap buiten Prinsenbeek.

Ontwikkelen in verbinding

Dinja Wils van Aannemersbedrijf Van Agtmaal, namens de initiatiefnemers: “Wij hebben ideeën, maar we willen mensen in deze verkenningsfase zo vroeg mogelijk mee laten denken. We vinden het belangrijk om deze ontwikkeling juist in verbinding met de Bekenaren en toekomstige bewoners vorm te geven”. Het Coronavirus dwong de partijen om naar alternatieve manieren te kijken om mensen te informeren en naar hun mening te vragen. “We hebben daarom gekozen voor een digitale peiling op PlanBreda.nl. En daarnaast ontvangen de direct omwonenden van het plangebied van ons een brief. Als mensen geen toegang hebben tot de digitale peiling bieden we ze de mogelijkheid om toch hun mening in te brengen door de brief met hun inbreng te posten. Dat kan op twee manieren; in de ‘Beeks Buiten Bus’ die bij de Jumbo aan de Markt 14 staat, of de brief met de reguliere post aan ons als initiatiefnemers te verzenden, per adres van Aannemersbedrijf Van Agtmaal.”

De opzet van de digitale peiling

Mensen kunnen hun mening geven over vier onderwerpen: de meerwaarde van Beeks Buiten, hoe de mogelijke nieuwe woonbuurt kan aansluiten bij het Prinsenbeekse dorpse karakter, de openbare ruimte in de nieuwe woonbuurt en welke invloed de nieuwe woonbuurt heeft op de voorzieningen in Prinsenbeek. Het invullen van de peiling kan op PlanBreda.nl van 15 april 2020 tot en met woensdag 13 mei 2020.

Met de inbreng een beter plan maken

Naar aanleiding van de opbrengst uit de digitale peiling, worden eind mei verdiepende gesprekken gevoerd (ook digitaal) met kleinere groepen betrokkenen. Samen met hen wordt besproken hoe de kansrijke ideeën ook daadwerkelijk kunnen landen in de plannen. Eind juni 2020 wordt teruggekoppeld wat er met de inbreng is gebeurd. Deze verkenningsfase loopt tot 1 juli 2020. Daarna besluit de gemeente of de plannen ook daadwerkelijk tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.

Tegemoetkomen aan grote woningbehoefte

Vanaf januari 2020 voeren de initiatiefnemers, Aannemersbedrijf Van Agtmaal (een VolkerWessels onderneming) - Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling en Horsthuis Bouwmanagement, op verzoek van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit. Dat is een verkenning naar de mogelijkheden, de kansen en de uitdagingen van de nieuwe woonbuurt met ongeveer 800 woningen aan de westkant van Prinsenbeek: Beeks Buiten. Er ligt nog geen plan of blauwdruk, wel een inspirerend kader voor de mogelijke ontwikkeling.