icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

CO2 Gegevens

Aannemersbedrijf Van Agtmaal ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Algemeen

Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw. De nadruk ligt daarbij in toenemende mate op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en minimalisering van het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

 

Duurzaamheid

Duurzame projecten moeten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost echter tijd. We maken daarin belangrijke stappen met bijvoorbeeld onze duurzaamheid doelstellingen, actieve energie- en grondstoffenbeheer en de aandacht voor milieu zoals geborgd d.m.v. ISO 14001, FSC en Bewuste Bouwer certificering. We zien tegelijkertijd nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2 prestatieladder en voortgang ten opzichte van onze ambitieuze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

 

Emissie

De CO2-emissie is in 2018 uitgekomen op een totaal van 270 ton CO2 (Scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder). Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van de leaseauto’s, op de tweede plaats staat het energieverbruik op de bouwplaatsen.

 

Doelstellingen

De CO2 doelstelling voor de komende jaren is op concernniveau bepaald door VolkerWessels. Deze is voor de middellange termijn: een reductie van 10% per euro omzet in 2020 over de uitstoot van 2014. Deze doelstelling is vertaald naar 8% CO2-uitstoot reductie per euro omzet in 2018. De doelstelling van 2018 is ruimschoots behaald. De reductiedoelstelling voor 2019 bedraagt 10%.

Reductiemaatregelen

De reductie willen we bereiken door in 2020 meer aandacht te geven aan de volgende zaken:

-     Aandacht voor afvalscheiding;

-     Grotere bewustwording over milieu met als leidraad ISO 14001 op bedrijfsniveau, toepassing FSC-hout en eventuele uitvoering van BREEAM projecten;

-     Toename van innovatieve concepten zoals MorgenWonen en PLUS renoveren;

-     Door-ontwikkelen van het concern brede Samen Slimmer Bouwen programma;

-     Scherpe naleving van duurzaamheids- en milieudoelstellingen;

-     Inspiratielunches en bijeenkomsten met opdrachtgevers m.b.t. milieu;

-     Reductie CO2-emissie van gebouwen en gebruik duurzame materialen, zoals warmte-koude installaties, zonnecellen en dergelijke;

-     Groene stroom uit Nederlandse wind, zowel op kantoor als in de bouwstroomkasten;

-     Groene stroom uit Nederlandse wind voor werknemers van VolkerWessels;

-     Gebruik van duurzame bouwketen en de pilot bouwlampen met LED verlichting;

-     verduurzamen van het leasewagenpark, door actief te sturen op A en B-label en hybride / elektrische auto’s bij nieuwe leasecontracten;

-     Reduceren van papierverbruik door dubbelzijdig afdrukken / kopiëren en digitaal verzenden van tekeningen en andere bescheiden;

-     Reduceren van energieverspilling op kantoor (beeldschermen, printers, licht);

-     Reduceren van energieverspilling op de bouw (gedrag in de keet);

-     Bewustwording van reduceren energieverspilling in de privé-omgeving.

Sluiten de cirkel.jpg

Duurzaamheidstrategie

Duurzaamheid strategie

Van Agtmaal is zich bewust van haar rol in de Brabantse samenleving. Onze mensen wonen in de regio en we bouwen in onze eigen leefomgeving. In 2016 hebben we onze lange termijn ambities verwoord in de volgende leidende principes:

 

Wij bouwen bewust beter

Alles wat wij realiseren draagt bij aan de duurzame ambities van onze klanten. Onze oplossingen op het gebied van huisvesting dragen bij aan het welzijn van de gebruikers en aan het welzijn van de wijken in de omgeving. Voor ons staan die behoeften centraal; nu en in de toekomst.

 

Wij sluiten de cirkel

Wij verspillen niets. Dat zie je terug in ontwerp, uitvoering en bij de toepassing van materialen in onze gebouwen. Onze materialen komen van andere projecten of zijn gemaakt van gezonde en/of gerecyclede grondstoffen. Wij zijn een belangrijke kennispartner op het gebied van herbruikbare grondstoffen in onze regio.

Energie.jpg

Wij geven je energie

Onze gebouwen leveren schone energie in overvloed. Energie die gebruikt wordt voor vervoer, het bouwproces, om te wonen en voor het vergroten van het leefcomfort van de gebruiker. Zo helpen we om woonlasten te beperken en zorgen wij voor energieke wijken.      

 

Wij nemen verantwoordelijkheid

Wij bouwen met respect voor de omgeving. Natuur, water, lucht en de bodem zien wij als waardevolle bouwstenen voor een gezonde leefomgeving. We dragen daarom bij aan het beschermen, integreren en herstellen van de natuurlijke omgeving.

Ontwikkelen.jpg

Wij ontwikkelen samen

Wij maken deel uit van de creatieve en innovatieve kracht van onze regio. Waar grote uitdagingen liggen, zijn wij een vaste partner aan tafel. Onze mensen zorgen ervoor dat wij voorop lopen. Wij delen graag wat we weten, zodat we samen verder komen. Jong talent krijgt bij ons de ruimte en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons de kans om vooruit te komen. 

 

Wij staan voor onze mensen

Wij zorgen met dezelfde passie voor onze mensen als voor onze klanten. Dat begint bij bouwplaatsen waar je veilig je werk kunt doen, want ieder ongeval is er een teveel. Daarnaast zorgen we voor gezonde werkplekken, goede voeding en stimuleren een gezonde levensstijl. Prioriteit geven we aan een goede werksfeer waar vertrouwen en collegialiteit voorop staat. Want een sterke organisatie zorgt voor buitengewone prestaties.

 

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martijn Jansen, KAM manager, 06-22549775, mjansen@bvgomidden.nl.