icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Mauritshof Klundert

Verzorgingshuis Mauritshof in Klundert staat aan de vooravond van een grootscheepse verbouwing. Een aantal delen van het gebouw wordt gesloopt en op die plaats worden nieuwe appartementen gebouwd.

Werkzaamheden

De Mauritshof in Klundert staat bekend om haar verzorgingskarakter. In de loop der jaren is het gebouw steeds uitgebreid met diverse bouwblokken. Het grootste gedeelte van het complex voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Het gebouw is sterk verouderd en aan vervanging toe. Ook heeft de nieuwe wet ‘scheiden wonen en zorg’ er toe geleid dat het complex een ander karakter krijgt: een woonkarakter, in plaats van een verzorgingskarakter. 

Het gebouw bestaat uit diverse bouwblokken (flats). Twee blokken aanleunwoningen 6 en 8  blijven gehandhaafd en krijgen een nieuwe uitstraling aan de buitenzijde. De overige bouwblokken van het complex worden gesloopt.

 

 

Nieuwe situatie

In het nieuwe complex wordt door Surplus een zorgafdeling (PG-afdeling met 24 plaatsen) gehuurd. Ook zal Surplus voor bewoners en omwonenden dagactiviteiten organiseren in de ontmoetingsruimte en indien gewenst zorg aan huis leveren. De zorgappartementen die Brabantse Waard aan Surplus verhuurden, verdwijnen. Brabantse Waard verhuurt in het nieuwe complex 77 appartementen. Indien zorg aan huis gewenst is, kan deze geleverd worden door Surplus. U hoeft dus nog geen zorgbehoefte te hebben om in aanmerking te komen voor een huurappartement in het nieuwe complex.

Fasering

Sinds begin 2014 tot aan het einde van de zomervakantie is de Mauritshof op flat 6 en 8 na in delen gesloopt. De start van de bouw staat gepland voor eind november 2014. Verwachte oplevering is begin 2016. 

 

Aantal woningen

In het nieuwe gebouw komen 45 huurappartementen (sociale huur), 8 huurappartementen (dure huur), 24 PG-plaatsen (gehuurd door Surplus Zorg) en een ontmoetingsruimte. Surplus levert de zorg en dagactiviteiten.

 

Duurzaam bouwen

In het nieuwe gebouw komen onder andere zonnecollectoren. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor de liften en (LED)verlichting in de algemene ruimtes.

Tekst: BrabantseWaard, zie ook: http://www.brabantsewaard.nl/Mauritshof.html