icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Terug naar Bedrijf

Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.

Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V. is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.   Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer en ons ISO14001-, FSC- en Bewuste Bouwer certificaat, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V. is in 2014 uitgekomen op een totaal van 330,97 ton CO2 (Scope 1&2 volgens de CO2-Prestatieladder). Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van de leaseauto’s, op de tweede plaats staat het energieverbruik op de bouwplaatsen.

 

Uiteindelijk zien we een CO2-reductie van 15% ten opzichte van 2013. Hiermee wordt het gestelde doel van 5% ruimschoots behaald.

Doelstelling

De doelstelling voor de komende jaren is bepaald door VolkerWessels. Deze is voor de lange termijn, namelijk een reductie van 10% per euro omzet in 2020 over de uitstoot van 2014. Deze doelstelling is vertaald naar 2% CO2-uitstoot reductie per euro omzet in 2015.

Reductie

Speerpunten voor 2015 betreffen de posten “afval, leaseauto’s en verwarming op de projecten.”

  • Het scheiden van afval wordt op ieder project als speerpunt opgenomen
  • Op alle nieuwe projecten wordt elektriciteit via windenergie gewonnen
  • Aanpassing van het leasebeleid (alleen A / B labels en hybride / elektrische auto’s)
  • Aandacht voor digitalisering om papierverbruik terug te dringen

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V., 0165-319000, info@vanagtmaal.nl.

CO 2 -emissie Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.